Stiftelsens styrelse

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta Havsbris. Stiftelsebildare är Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb, som var och en väljer en ordinarie och en suppleant till stiftelsens styrelse.

STYRELSE

Idrottsföreningen
Erik Gustafsson                 Ordförande      0705672013
Ann-Mari Svedin                                          042 928 82

Båtklubben
Göran Artman                                              0708235327
vakant

Byföreningen
Björn H:son Linde           Sekreterare      0725261415
Elisabeth Malm-Butke    Kassör              042 924 16
===================================

Dörrkod finns hos:
Björn H:son Linde, DBF                           0725261415
Ann-Mari Svedin, DIK                               042 928 82
Anders Artman, DBK                                 042 922 07
Elisabeth Malm-Butke, DBF                    042 924 16
Anita Linde, Stugvärd                               0725442267

Stugvärdar
Elisabeth Malm-Butke                               042 924 16
Anita Linde                                                  072544226

Havsbris Vänner
Ludmila Ohlsson                                        0730435789