Stiftelsens styrelse

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta Havsbris. Stiftelsebildare är Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb, som var och en väljer en ordinarie och en suppleant till stiftelsens styrelse. En revisor väljs från varje förening.

STYRELSE
Byföreningen DBF
Magnus Eriksson,  ordförande                      042 944 44
Ludmila Ohlsson                                              0730 43 57 89
Idrottsklubben DIK
Erik Gustafsson                                                0705 67 20 13
Carina Persson                                                 0732 31 11 06
Båtklubben DBK
Nils Liljeberg                                                    0709 20 27 04
Jörgen Svensson                                              0701 08 49 85

Revisorer:
Anna Hasselqvist (DBF), Ann-Mari Svedin (DIK) , Gustaf Johnson (DBK)
______________________________________________________________
Stugvärdar/Dörrkod:
Elisabeth Malm Butke  (kassör)                   042 924 16
Anita Linde                                                       0725 44 22 67
Webmaster: Karin Ohlsson                       0725 44 84 48
Bokningssystem: Ludmila Ohlsson        0730 43 57 89
IT/Ljud/TV Box:  Ludmila Ohlsson        0730 43 57 89