Stiftelsens styrelse

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta Havsbris. Stiftelsebildare är Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb, som var och en väljer en ordinarie och en suppleant till stiftelsens styrelse.

STYRELSE

Idrottsklubben DIK
Erik Gustafsson                 Ordförande      0705 67 20 13
Ann-Mari Svedin                                          042 928 82

Båtklubben DBK
Göran Artman                                              0708 23 53 27
Jan Olov Sundbergh                                   0705 21 07 26

Byföreningen DBF
Torsten Bynke                   Sekreterare      0702 16 27 44
Johan Ohlander                                           0722 21 10 65
===================================

Dörrkod finns hos:
Torsten Bynke, DBF                                   0702 16 27 44
Ann-Mari Svedin, DIK                               042 928 82
Anders Artman, DBK                                 042 922 07
Elisabeth Malm Butke, Stugvärd             042 924 16
Anita Linde, Stugvärd                                0725 44 22 67

Stugvärdar
Elisabeth Malm Butke     Kassör             042 924 16
Anita Linde                                                  0725 44 2267

Havsbris Vänner
Ludmila Ohlsson                                        0730 43 57 89