Stiftelsens styrelse

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta Havsbris. Stiftelsebildare är Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb, som var och en väljer en ordinarie och en suppleant till stiftelsens styrelse. En revisor väljs från varje förening.

STYRELSE
Byföreningen DBF
Magnus Eriksson,  ordförande                      042 944 44
Ludmila Ohlsson                                              0730 43 57 89
Idrottsklubben DIK
Erik Gustafsson                                                0705 67 20 13
Madeleine Nilzon                                             0703 66 90 20
Båtklubben DBK
Jan Olov Sundbergh                                        0705 21 07 26
Nils Liljeberg
Revisorer:
Anna Hasselqvist (DBF), Ann-Mari Svedin (DIK) , Gustaf Johnson (DBK)
===================================
Stugvärdar/Dörrkod:
Elisabeth Malm Butke  (kassör)              042 924 16
Anita Linde                                                  0725 44 22 67
Webmaster: Karin Ohlsson                  0725 44 84 48
Bokningssystem: Ludmila Ohlsson   0730 43 57 89
IT/Ljud/TV Box:  Ludmila Ohlsson   0730 43 57 89