Skyltar

Pågående
Byföreningen vill att Helsingborgs stad kompletterar gatuskyltningen när det gäller Bygatan. Namnet saknas nämligen på flera ställen, framförallt söder om Seglarevägen, vilket ibland har ställt till problem för besökare och transporter.