Aktiviteter

Det rika föreningslivet och byinvånarnas engagemang och ideella insatser utgör grunden för de många aktiviteter som arrangeras varje år och som bidrar till den goda bygemenskapen.