Ljudabsorbenter

Ett förslag

 

Varför
Samlingslokalen i Havsbris har en akustik som medför en väldigt bullrig ljudnivå. Vid aktiviteter med många deltagare upplever inte minst äldre personer den höga ljudnivån som mycket besvärande.  Personer med hörapparat tvingas i många fall stänga av den eller lämna lokalen.
Åtgärder
•Tvätta och måla taket vitt
• Installera vita ljudabsorbenter i taket för att sänka ljudnivån
• Installera ny belysning med indirekt ljus mot taket
Fördelar
• Sänkt ljudnivå
• Förbättrad och jämnare belysning, lägre energikostnader, känsla av större rymd i lokalen
• Minskad elförbrukning
• Bättre uthyrningsmöjligheter
Kostnad: (steg 1 och 2 kan startas redan i vår om pengar finns)
Steg 1: Målning av tak: 4 000 kr (inkl. moms)
Steg 2: Installation av nya lampor (estimering ej klar)
Steg 3: Installation av ljudabsorbenter 45 000kr (Akustikmontage)