Strandarbete

Avslutat april 2017
Vresrosorna hotar att ta över stora delar av kustheden i Domsten och Gråläge. Redan vecka 12 börjar Helsingborgs stad att rensa några av de igenvuxna sänkorna.
Läs brevet från Helsingborgs stad

Läs mer hd2016juli05   hd2017mars20   hd2016januari27