Kallelse till årsmöte DIK

Kallelse till Årsmöte i DIK torsdagen den 25 augusti 2016 i Havsbris kl 19.00.