Stiftelsens handlingar


Verksamhetsberättelser
2019  2018  2017

Ekonomi
2019
2018  2017  2016  2015  2014  2013

Revisionsberättelser
2019
2018  2017  2016  2015  2014  2013

Stiftelseurkund och stadgar
Stiftelseurkund
Stadgar

Havsbris förbättringar 2019-09-04

Protokoll 2020: 2020-10-29    2020-09-03    2020-06-17    2020-05-13    2020-04-02  2020-02-26 

Protokoll 2019:  2019-11-29   2019-11-13    2019-09-04   2019-04-02   2019-02-27

Protokoll 2018:   2018-11-28   2018-09-12   2018-05-24   2018-02-15

Protokoll 2017:   2017-09-14    2017-02-17

Protokoll 2016:   2016-09-07   2016-03-02

Protokoll 2015:   2015-09-09   2015-02-25

Protokoll 2014:   2014-09-24   2014-02-26