Havsbris namnskyltar

Status: Avslutat
I samband med ommålning av Havsbris fasad mot sjön, togs de tre namnskyltarna av trä ner för renovering. Arbetet är nu utfört och skyltarna återbördade till Havsbris, men med en bättre och mer iögonfallande placering än tidigare. Havsbris Vänner stod bakom arbetet och tackar speciellt Torsten Bynke för renoveringen.
Båtklubbens skylt är den äldsta och signerad Carlsson 1972. Signaturen syftar på Johnny Carlsson, som var sommarboende på norra Domsten i många år. Han hade en konstnärlig ådra och deltog ofta med akvareller och oljemålningar i de utställningar som arrangerades i dåvarande Bystugan.

De två andra med Havsbris namn och Domstens Byförenings logotype är båda tillverkade av Roland Klinkert 1997 respektive 1999. Roland Klinkert var en skicklig snickare och mångårig medlem i båtklubben. Med sin fina träbåt och dess röda segel var han en trogen deltagare i klubbens tisdagsseglingar.

Skyltarnas utseende före och efter renoveringen