Hamnarbete

Avslutat
Arbetet i hamnen fortsätter med att sponta om delar av kajkanten och göra de gjutningar och fyllningar som krävs för att stoppa sättningar, som orsakats av det utsatta läget. I samband med detta moderniseras kajen och förses med träskoning. Belysning och eluttag förbättras och förberedelser görs för framtida toalettömning genom framdragning av vatten och avlopp. Detta är Domstens båtklubbs största investering sedan övertagandet av hamnen från Helsingborgs stad 1994.
Samtidigt med detta arbete kommer nuvarande flytbrygga att ersättas med en något större och stabilare. Bryggan kommer att ha landanslutning via en ramp och göras tillgänglig för funktionshindrade.