Statistik

Antal invånare i Domsten och Gråläge 2013-2016

Befolkningen 20 år och äldre i Domsten och Gråläge, fördelad på högsta slutförda utbildning 2016-12-31

Befolkningen i Domsten och Gråläge fördelad på ålder och kön 2016-12-31