Badtermometer

 

Installerad och igång 27 juni
En badtermometer kommer att installeras i hamnen och kopplas till
Domstens väderstation

Helsingborgs stad börjar med badvattenprognoser i sommar.
Är vattnet rent? Tillräckligt varmt?
I sommar får du besked. Då startas badvattenprognoser för 14 stränder i Helsingborg. Men redan idag kan du ladda
ner appen Badvatten för kontrollera badtemperaturen.