Vresrosorna

Planerat
Till hösten kommer stadsbyggnads-förvaltningen att fortsätta sitt arbete med att ta bort besvärande bestånd av vresrosor. På bilden är de aktuella områdena markerade och de ligger strax väster om Tuves väg.