Stiftelsens styrelse

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta Havsbris. Stiftelsebildare är Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb, som var och en väljer en ordinarie och en suppleant till stiftelsens styrelse.

 

STYRELSE

Byföreningen DBF
Magnus Eriksson                                         042 944 44
Ludmila Ohlsson                                         0730 43 57 89

Idrottsklubben DIK
Erik Gustafsson                                           0705 67 20 13
Madeleine Nilzon                                        0703 66 90 20

Båtklubben DBK
Vakant
Jan Olov Sundbergh                                   0705 21 07 26
===================================

Stugvärdar/Dörrkod
Elisabeth Malm-Butke  (kassör)              042 924 16
Anita Linde                                                  0725 44 2267