Möllevisning

Ta tillfället i akt att på söndag den 1 juli besöka Kulla Gunnarstorps Mölla. Den är då öppen för visning mellan kl 10.00 och 16.oo.
Möllan är en så kallad ”holländare”, med vingarna fästade i en vridbar hätta för att fånga vinden. Uppfördes av länsbyggmästaren Georg Soffel under perioden 1789-1809 och är med sin båtformade hätta unik i Skåne. Möllan är i mycket gott skick och förvaltas väl av Kullens Hembygdsförening. Möllan förklarades som byggnadsminne 1992. Läs mer om den i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Under söndagens arrangemang, som ingår i det länsövergripande ”Möllornas Dag”, serverar hembygdsföreningen korv med bröd, nybryggt kaffe och fika utanför kvarnen. Här finns även en veterantraktor med släp som erbjuder alla barn en åktur.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möllevisning

Rapport från bastumöte

Den 20 juni höll Bastugruppen en informationsträff och frågestund för hushållen i Domsten och Gråläge rörande erbjudandet att vara med i DIKs sektion ”Bad och Bastu vid Norra bryggan”.
Här kommer deras rapport:
”Intresset från hushållens sida har den första veckan varit stort och det totala inkomna beloppet av satsade pengar uppgår till 145 000:-. Driften av bastun kommer att täckas genom en årsavgift på i snitt 400:- från medlemmarna. Den årliga kostnaden för driften beräknas till ca 30 000:- vilket inkluderar försäkring och städning.
Ambitionen att utveckla området vid Norra bryggan med en permanent badtrappa, grillmöjlighet, ökad tillgång till DIKs ”luda” och bevara, men förbättra miljön i området diskuterades också.
Det framkom kritik mot att bastun i verkligheten blir högre än vad som framkommit i de animerade bilder som tidigare presenterats. I nuläget är bygghöjden ca 0,5 m lägre än den högsta boden och arbetsgruppen tog fasta på denna kritik och skall undersöka möjligheter att sänka höjden ytterligare.”

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Rapport från bastumöte

Bo Anders Artman

Igår nåddes vi av budet att Bo Anders Artman avlidit i en ålder av 91 år.
En man som betytt mycket för Domsten har gått ur tiden.
För de flesta är han känd som Bosse Artman och för att han alltid varit engagerad i utvecklingen av Domsten och då speciellt Domstens hamn.
Hans föräldrar kom till byn på 1920-talet och byggde 1928 ett av de första sommarhusen nere vid hamnen. Hans far, Gunnar Artman, bildade bland annat en vägförening för att förbättra vägnätet i byn, startade senare Domstens Byförening och tog aktiv del i arbetet med att få en fungerande hamn. Bosse har fortsatt detta ideella arbete och på olika sätt tagit del i byns föreningsliv. Bidrog bland annat till starten av Domstens Båtklubb och var dess ordförande under många år. Var också den drivande kraften bakom skapandet av den nuvarande hamnen och inköpet av den. Domstens Båtklubb står sedan 1994 som ägare till hela anläggningen.
Bildandet av Bo Anders Artmans Fond ifjol, i samband med Bosses 90-årsdag, vittnar om hans betydelse för Domsten, samtidigt som det var ett tack för de många årens ideella och uppoffrande arbete.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Bo Anders Artman

Festen kan börja

Domstens Byförening bjuder in till midsommarfest på fotbollsplanen.
Efter ett välbehövligt regn lyser nu solen och verkar göra så även resten av dagen.
Kl 10.00 börjar vi klä stången. Alla välkomna att hjälpa till. Ta gärna med blommor, egen sax och sekatör.
Kl 15.00 reser vi stången under ledning av musikanten Peter Andersson och dansen kan börja. Det blir också sedvanlig dragkamp mellan Nord och Syd.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Festen kan börja

Midsommar

Kom till Lärkstigen 18 ikväll den 21 juni kl 18.00 för att plocka björkris till midsommarstången.
Kl 10.00 i morgon midsommarafton hjälps vi åt att klä stången på fotbollsplan. Ta gärna med blommor och egen sekatör och sax.
Kl 15.oo reser vi stången under musikanten Peter Anderssons ledning och dans och lekar tar vid. Det blir också dragkamp mellan Nord och Syd.
Domstens Byförening hälsar alla hjärtligt välkomna!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Midsommar