Havsbris Vänner

Efter beslut i styrelsen för stiftelsen har nu bildats en ideell stödgrupp till Havsbris – Havsbris Vänner. Gruppen ska tillsammans med stiftelsen arbeta med underhåll och utveckling av Havsbris.

Fyll i en enkät för att dela med dig av dina åsikter. Har du problem att fylla i – ring Ludmila 0730435 789! Observera att enkäten bara kommer att presenteras för Havsbris Stiftelse som ren statistik (du förblir anonym).

Här kommer de första förslagen (observera de flesta förslagen väntar på stiftelsens godkännande):
Takrenovering i stora rummet (klar)
Målning av takfot och fasad (klar)
Tvättning av terrass (klar)
Rensning av ogräs (klar)
Byte av terrassens plasttak (kommer till våren)
Renovering av Havsbris, DBKs och DBFs träskyltar vid entrén (klart)

Ej beslutade av Havsbris Stiftelse förslag 
Målning av taket i stora rummet vitt
Installation av ljudabsorbenter i stora rummet
Ljudabsorberande gardiner
Målning av taket i köket vitt