Stiftelsens handlingar


Protokoll 2018
2018-11-28
2018-09-12
2018-05-24
2018-02-15

Protokoll 2017
2017-09-14
2017-02-17

Protokoll 2016
2016-09-07
2016-03-02

Protokoll 2015
2015-09-09

Ekonomi
2017
Ekonomisk redovisning
2016
Ekonomisk redovisning
2014-2015
Ekonomisk redovisning

Stiftelseurkund och stadgar
Stiftelseurkund
Stadgar