Domstens hamn

I Domstens hamn finns både fritidsbåtar och en och annan fiskekutter. Strax norr om hamnpiren breder en 500 meter lång sand och badstrand ut sig. Du kan även bada från en cirka 30 meter lång brygga med två badstegar.

Här hittar du:

 • Vattentoalett
 • Dusch
 • Brygga med trappor
 • Lekplats
 • Grillplatser
 • Kiosk med servering
 • Parkering
 • Plats för husbilar
 • El för husbilar
 • Wifi
 • Hundbad karta över hundbadet

För din säkerhet finns:

  • Livräddningsbåt
  • Livräddningsbojar
  • Första hjälpenutrustning i kiosken
  • Hjärtstartare (kontakta kiosken)