Byföreningen

Domstens Byförening (DBF) etablerad 1939, har till uppgift att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byarna. År 2000 ändrades nämligen stadgarna så att även Gråläges invånare kan bli medlemmar. Föreningen är helt opolitisk.

Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123
.

Styrelse
Ordförande       Torsten Bynke                   0702 16 27 44
V-Ordförande   Magnus Eriksson             042 944 44
Sekreterare       Ludmila Ohlsson              0730 43 57 89
Kassör                Anna Hasselqvist             0735 17 99 86
Ledamot            Henrik Stendahl               042 924 16
Ledamot            Peter Timischl                   0702 18 59 45
Ledamot            Lars Rosenqvist                0736 61 20 23
Suppleant          Pär Lundqvist                   0733 60 99 74
Suppleant          Johan Ohlander               0722 21 10 65

Valberedning: Gert Lindell (sammankallande), Gustaf Johnson, Greger Holmgren
Bytidningen ”Vi på Domsten och Gråläge”

Pär Lundqvist, Bo Andersson, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Ludmila Ohlsson
Hemsidan www.domsten.nu
Web Master Karin Ohlsson
Teknisk support Ludmila Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar: Anna Hasselqvist, Ludmila Ohlsson
Annonser:    vakant
Flaggning:    vakant
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Revisorer:
Ann-Mari Svedin, Paul Andersson, Greger Holmgren

Stadgar

Årsmötesprotokoll
2019 2018  2017   2016  2015 2014 2014   2013  2012   2011 Extra möte  2011   2010

Verksamhetsberättelser
2018   2017   2016

Ekonomi
2018  2017  2016  2015  2014  2013

Styrelseprotokoll
2019
2019-02-13    Konstituerandemöte 2019-02-13    2019-01-23

2018
2018-11-01    2018-09-14   2018-08-19   2018-06-07
2018-04-16   2018-03-01   2018-02-12   2018-01-09

2017
2017-12-05   2017-11-01    2017-09-05   2017-05-22
2017-04-18   2017-03-01   2017-01-09

2016
2016-09-20   2016-05-18   2016-03-01   2016-01-07

2015
2015-09-17   2015-05-26   2015-04-08   2015-03-04   2015-01-08

2014
2014-11-12    2014-10-21    2014-09-02    2014-05-27
2014-05-13   2014-03-20   2014-01-14

2013
2013-11-14    2013-09-04    2013-03-14    2013-01-15

Dokument
Arbetsschema midsommar
Valborg
Revisionsberättelse