Boule

Boule finns för utlåning i Havsbris till alla DIKs medlemmar. Boulebanan ligger bredvid Havsbris.
Kontaktperson: Anders Artman tel: 922 07