Boka Havsbris Lista

BOKNING (893) fom 2019-01-22 11:00 tom 19:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Joakim Gustafsson Gustafsson
EMAIL; joakim@brilink.se
TELEFON; +46736825131

BOKNING (891) fom 2019-01-23 17:00 tom 22:00
TYP; DBF
BOKAT AV; Torsten Bynke
EMAIL; torsten.bynke@telia.com
TELEFON; 0702162744

BOKNING (883) fom 2019-01-28 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; AnnMari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 42-92882

BOKNING (887) fom 2019-01-30 11:00 tom 19:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Lisa Ohlander
EMAIL; ohlander.lisa@gmail.com
TELEFON; 0767682481

BOKNING (889) fom 2019-01-31 11:00 tom 22:00
TYP; DBF
BOKAT AV; Ludmila Ohlsson Ohlsson
EMAIL; ludmila.ohlsson@gmail.com
TELEFON; +46730435789

BOKNING (890) fom 2019-02-02 18:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Otto Wendt
EMAIL; ottowendt@yahoo.se
TELEFON; 46727331083

BOKNING (864) fom 2019-02-06 18:00 tom 22:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Göran Artman
EMAIL; goran.artman@telia.com
TELEFON; 0708-235327

BOKNING (881) fom 2019-02-07 17:00 tom 22:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Ingalisa Philip Philip
EMAIL; philippa.ik@telia.com
TELEFON; 0762066595

BOKNING (895) fom 2019-02-08 15:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Göran Artman
EMAIL; goran.artman@telia.com
TELEFON; 0708-235327

BOKNING (822) fom 2019-02-10 11:00 tom 18:00
TYP; SDB
BOKAT AV; Anita Linde
EMAIL; linde.domsten@telia.com
TELEFON; 0725442267

BOKNING (874) fom 2019-02-18 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (874) fom 2019-02-25 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (897) fom 2019-02-26 19:00 tom 22:00
TYP; Stiftelse
BOKAT AV; Erik Gustafsson
EMAIL; erik_gustafsson@telia.com
TELEFON; 0705672013

BOKNING (881) fom 2019-03-07 17:00 tom 22:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Ingalisa Philip Philip
EMAIL; philippa.ik@telia.com
TELEFON; 0762066595

BOKNING (874) fom 2019-03-11 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (904) fom 2019-03-14 15:00 tom 21:00
TYP; DBF
BOKAT AV; Ludmila Ohlsson Ohlsson
EMAIL; ludmila.ohlsson@gmail.com
TELEFON; +46730435789

BOKNING (837) fom 2019-03-16 11:00 tom 23:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Jan Hansson
EMAIL; hansson.domsten@telia.com
TELEFON; 070 579 29 98

BOKNING (874) fom 2019-03-25 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (881) fom 2019-04-04 17:00 tom 22:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Ingalisa Philip Philip
EMAIL; philippa.ik@telia.com
TELEFON; 0762066595

BOKNING (874) fom 2019-04-15 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (907) fom 2019-04-20 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Pär Lundqvist
EMAIL; Par@basementreklam.se
TELEFON; 0733609974

BOKNING (874) fom 2019-04-29 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (865) fom 2019-05-01 11:00 tom 16:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Göran Artman
EMAIL; goran.artman@telia.com
TELEFON; 0708-235327

BOKNING (886) fom 2019-05-06 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; AnnMari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 42-92882

BOKNING (881) fom 2019-05-09 17:00 tom 22:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Ingalisa Philip Philip
EMAIL; philippa.ik@telia.com
TELEFON; 0762066595

BOKNING (901) fom 2019-05-12 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Claes Thene
EMAIL; mattiasthene@hotmail.com
TELEFON; 0735435201

BOKNING (874) fom 2019-05-13 18:00 tom 22:00
TYP; DIK
BOKAT AV; Ann-Mari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (905) fom 2019-05-23 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Anita Linde
EMAIL; Linde.domsten@telia.com
TELEFON; 0725442267

BOKNING (902) fom 2019-06-04 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; RADE GRKOVIC
EMAIL; radegrkovic@hotmail.com
TELEFON; 0733965988

BOKNING (885) fom 2019-06-05 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; rade grkovic
EMAIL; radegrkovic@hotmail.com
TELEFON; 0733965988

BOKNING (885) fom 2019-06-06 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; rade grkovic
EMAIL; radegrkovic@hotmail.com
TELEFON; 0733965988

BOKNING (881) fom 2019-06-13 17:00 tom 22:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Ingalisa Philip Philip
EMAIL; philippa.ik@telia.com
TELEFON; 0762066595

BOKNING (894) fom 2019-06-15 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Eva Åberg
EMAIL; eva.c.aberg@icloud.com
TELEFON; 0704022558

BOKNING (888) fom 2019-06-17 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-18 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-19 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-20 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-21 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-22 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-23 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-24 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-25 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-26 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-27 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-28 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-29 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-06-30 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-01 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-02 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-03 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-04 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-05 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-06 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-07 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-08 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-09 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-10 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-11 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-12 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-13 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-14 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-15 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-16 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-17 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-18 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-19 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-22 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-23 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-24 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-25 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (888) fom 2019-07-26 11:00 tom 17:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Gustaf Johnson Johnson
EMAIL; gustaf.johnson@pwsab.se
TELEFON; +46702219310

BOKNING (847) fom 2019-08-09 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Andreas Rönnkvist
EMAIL; andreasronnkvist@hotmail.com
TELEFON; 0733863399

BOKNING (846) fom 2019-08-10 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Andreas Rönnkvist
EMAIL; andreasronnkvist@hotmail.com
TELEFON; 0733863399

BOKNING (853) fom 2019-08-17 11:00 tom 23:00
TYP; DIK
BOKAT AV; AnnMari Svedin
EMAIL; annmari.svedin@telia.com
TELEFON; 042-92882

BOKNING (898) fom 2019-08-24 11:00 tom 23:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Birgitta Persson
EMAIL; birgitta-gote@telia.com
TELEFON; 042-94685

BOKNING (866) fom 2019-08-31 11:00 tom 23:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Göran Artman
EMAIL; goran.artman@telia.com
TELEFON; 0708-235327

BOKNING (867) fom 2019-10-05 11:00 tom 16:00
TYP; DBK
BOKAT AV; Göran Artman
EMAIL; goran.artman@telia.com
TELEFON; 0708-235327

BOKNING (892) fom 2019-12-26 11:00 tom 20:00
TYP; Privat
BOKAT AV; Jan Olov Sundbergh
EMAIL; Jan-olov.sundbergh@telia.com
TELEFON; 0705210726