Domstens och Gråläges sponsorer

Domstens Byförening tackar för allt stöd i samband med olika aktiviteter och i arbetet med att utveckla byarnas olika informationskanaler som Hemsidan, Facebook och bytidningen ”Vi på Domsten och Gråläge”.

Klicka på annonserna för att komma till sponsorernas hemsidor.

Vill du också synas här, kontakta Ludmila Ohlsson

Gustaf Trolle på Kulla Gunnarstorps Slott tillhör sedan många år en av Domstens och Gråläges trognaste sponsorer. Bland annat har vi honom att tacka för både björkris till midsommarstången och den ståtliga granen, som under juletid lyser upp grönområdet vid Seglarevägen.